FORT-VSD

Máy nén biến tần

Dẫn động biến tần (VFD)

Hệ thống tiết kiệm năng lượng được sản xuất với lượng không khí cần thiết tại hiện trường và ngừng hoạt động máy nén trong điều kiện không tải

Tối thiểu hóa tổn thất năng lượng không cần thiết thông qua bộ biến tần điều chỉnh số vòng quay của máy nén theo phụ tải

Tiết kiệm năng lượng tiêu thụ phát sinh khi khởi động bằng cách giảm dòng điện khởi động khi vận hành bộ biến tần

Máy nén khởi động bằng Y - △

Ở phần lớn các nhà máy, máy nén chiếm khoảng 70% công suất tiêu thụ toàn bộ để sản xuất khí nén.
Nhu cầu về máy nén trong nhà máy rất đa dạng tùy theo nhiều yếu tố như thời gian, mùa, thời tiết, môi trường công việc, v.v. và tùy theo ảnh hưởng của các yếu tố mà sản lượng khí nén của máy nén cũng khác nhau. Do vậy máy nén lặp lại quá trình vận hành có phụ tải và không phụ tải tùy theo lượng nhu cầu, quá trình này tốn nhiều năng lượng không cần thiết hơn chúng ta nghĩ.

Các trường hợp FORT-VSD có giá trị sử dụng cao

– Trường hợp lặp đi lặp lại quá trình có tải/không tải
– Trường hợp mô hình tiêu thụ không khí có thay đổi lớn
– Trường hợp vận hành không tải trong thời gian dài
– Trường hợp công suất thiết bị nhận điện nhỏ
– Trường hợp phải duy trì biến động áp suất nhỏ

Hiệu quả tiết kiệm năng lượng của sản phẩm VSD