คำปราศรัยของซีอีโอ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจในซองซินนคอมเพรสเซอร์จำกัด

จะขึ้นอยู่กับสี่สิบปีของประสบการณ์และเทคโนโลยี
สินค้าที่พื้นฐานประสบการณ์และเทคนิคซึ่สะสม ช่วง 40ปี ของซองซินนคอมเพรสเซอร์ กำลังได้รัคำสรรเสริญ และกำลังใจทุกสถานที่อุตสาหกรรม.

เครื่องอัดลมแบบสกรู มี 3 ประเภท คือ ‘ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมาจากต่างประเทศ ’ , ‘สกรูใบพัด(AIREND(เออเอน)) ผลิตผลที่การนำเข้า/การติดตั้ง ‘, ‘ ผลิตผลที่เทคนิคภายในประเทศ ‘.
บริษัท ซองซินนคอมเพรสเซอร์ แก้ไขให้ดีขึ้นที่ข้อเสียของ ‘ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมาจากต่างประเทศ ’ , ‘ ผลิตผลที่เทคนิคภายในประเทศ ‘

เราทำอย่างเต็มที่ตรวจสอบเทคนิคและตรวจสอบ เพื่อใช้สกรูใบพัด(AIREND(เออเอน))ที่ดีที่สุด
และการบริการที่พรีเมี่ยมที่สามารถแตกต่างอย่างแน่นอนจาก บริษัทอื่น ๆ

บริษัทซองซินนคอมเพรสเซอร์อย่างต่อเนื่องพยายามที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความก้าวหน้ามากของความพยายามและการลงทุน.
พนักงานทุกคนที่มีความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นที่เราเป็น บริษัทที่ดีที่สุด สัญญาว่าให้การบริการที่ดีที่สุด.

ขอบคุณครับ.

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซองซินนคอมเพรสเซอร์จำกัด   ลีฮากซอง