ที่ตั้งและการติดต่อ

สำนักงานใหญ่

  • ที่อยู่บริษัท ตึก18 ถนนเฮอาน 42 อำเภอดานวัวน เมือง อันสาน จังหวัด คย็องกี
  • โทรศัพท์ +82-(0)31-493-0505
  • แฟกซ์ +82-(0)31-493-1388
  • อีเมล์ info@sungshincomp.com

โรงงานที่หนึ่ง

ที่ผลิตเครื่องอัดลมแบบสกรู

  • โทรศัพท์+82-(0)31-493-0505
  • แฟกซ์+82-(0)31-493-1388

โรงงานสอง

ที่ผลิตเครื่องอัดลมแบบสกโรล

  • โทรศัพท์+82-(0)31-493-0505
  • แฟกซ์+82-(0)31-493-1388